Towards Nansen Sound

day 45Day 45
Position
: N 81° 03′ W 092° 35′

We are now in the progress of crossing the Northern tip of Axel Heiberg Island and we are heading towards Nansen Sound and Ellesmere Island. Today we actually had our first sighting of Ellesmere. It was a great moment for our team as we are now getting closer to one of the most prestine wilderness areas in the world. First, however, Nansen sound and the eastern coast of Axel Heiberg Island. As we moove into this next stage of our trip the chance of encountering both muskox and wolves increase greately. We will moove into areas with dense populations of both species and whe hope to bring you stories of encounters with these animals.

Nansen Sound was given its name by Otto Sverdrup who with Per Schei travlled up the sound to Northern Ellesmere in May of 1902. We will enter Nansen Sound at the same time of the year as Sverdrup was there 106 years ago. The sound was named after the famous Norwegian explorer, diplomat, scientist and Nobel Peace Price Laureate Fridtjof Nansen. Nansen first became famous for leading two monumental arctic expeditions in the 1880s and 1890s.

Pressure Ridge in Northern Nansen Sound 1902
Pressure Ridge in Northern Nansen Sound 1902 – Scanned
Otto Sverdrup’s book New Land.

First Nansen lead the first crossing of the Greenland icecap in 1888. Then Nansen sailed the vessel Fram into the polar ocean in an attemt to get to the North Pole. Nansen set a furthest north record but ultimately failed to reach the pole. The story of this expedition is however perhaps one of the greatest survival story of all times only rivalled by that of Sir Ernest Shackleton in Anrarctica. Nansen and his companion Hjalmar Johansen managed to get to Frans Josef Land in the Russian Arctic and wintered there surviving on walrus and polar bears ubtil they were rescued by a British expedition.

Otto Sverdrup was an expedition member on both the Greenland expedition and Nansen’s polar expedition. Afterwards, Sverdrup lead his own expedition in Nansen’s ship, the Fram, in the region that we are now exploring and it is not a supprise that he named one of his major discoveries after Fridtjof Nansen.

 

All well,
Toby

Norwegian Version:

Ellesmere og Nansen sundet I siktet.

Dag 45 paa tur.

Vi er naa paa vei over nordenden av Axel Heiberg Oy og kommer I morgen ut paa Nansen Sundet. Aurlands Fjorden og Rensfjorden var noen Virkelige perler og foerstnevnte var like imponerende som sin navnebror I Norge. I dag hadde saa vi de store fjellmassivene paa Ellesmere for forste gang I horisonten. Snart kommer vi inn I noen av de rikeste vilt omraader I de arktiske strok. Her er det store konsentrasjoner av baade ulv og moskus og det er meget gode muligheter for at vi faar moete begge disse dyrene. Nansen Sundet fikk sitt navn av Otto Sverdrup I 1902 etter at Sverdrup og Per Shei vaaren 1902 naade nordkysten av Ellesmere ved det som ble gitt navnet Lands Lokk. Sverdrup som var med baade pa den forste krysningen av Gronland I 1888 og som kaptein paa Nansen’s foerste Fram Ferd. Det var derfor ingen tilfeldighet at Sverdrup oppkalte denne store kanalen etter sin gote venn og kollega Fridtjof Nansen. Selv om bestandene av ulv ok moskus er stabile paa Ellesmere er det ogsaa en tragedie under utvikling med reinsdyrende paa nordenden av Ellesmere og Axel Heiberg. Reinsdyrene her som kalles Peary Cariboo er sterkt truet og det finnes kun noen faa levedyktige flokker igjen. En av grunnene til dette er trolig at temperatur forandringene gjor at det danner seg et islag oppaa laven som disse dyrene lever av med resultat I at mange av dem sulter til doede. Vi haaper aa kunne oppleve disse dyrene foer de eventuelt forsvinner fra dette fantastiske stedet som har vart deres hjem I hundrevis av aar. Alt er vel med alle sammen. Solen som naa er oppe I 24 timer I doegnet er meget intens og har blitt et problem for baade oss og hundene. Naa flasser jeg like mye som hundene royter. Likevel, det er bedre en bitende kulde.

Masse hilsner fra
Tobias


This dispatch was created and posted using Dispatch 1.0 – an expedition dispatch software developed by Climate Generation and Global Warming 101 Expeditions.

Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Published in: