The Sverdrup Expeditions Lost Cairn on Axel Heiberg Island

cairn_example.jpgDay 37
Position: N 80° 11′ W 096° 39′
Estimated Temperature: -20 °C / -4 °F

  • Mouth of Li Fiord
  • Just north of Bad Weather Cape

We are now making good progress up the coast of Axel Heiberg Island and we are very excited that this great challenge now seems doable. On our way north we are passing many fjords with Norwegian names such as Li Fiord, Bals Fiord, Bunde Fiord, Aurlands Fiord and Rens Fiord.

You can find these fiords on our special Ellesmere Island and High Arctic Map. If you do not have one check out our webpage and see how you can get one.

Most of these names are taken from fiords in Norway. The Aurlands Fiord on the westcoast of Norway is absolutely stunning. It is truly one of the most amazing sights in the world. We are now camped at the mouth of Li Fiord wich simply translates to Hillside Fiord. Li Fiord is incredible and it has steep mountains on each side. Unfortunatly we have no time to explore this fiord as we need to move further north. When we reach just south of Aurlands Fiord we are going to look for a lost cairn left by the Sverdrup Expedition in 1899. The cairn has been looked for by previous expeditios with no luck. We now have the approximate position of the cairn and we are exited to look for this historic monument. The cairn should, if it still exists, contain maps and a description of their trip up the coast of Axel Heiberg. The cairn will look like the one in the photo below. After over a hundred years the Norwegian flag on the top will be gone but the maps and documents inside were stored in a bottle and it would be fantastic to find these. We will update you all on how our hunt for Sverdrup’s lost cairn goes.

We are all doing well.

All the best from Toby

isachsen_hassel.jpg thorleifsson_branson.jpg

Left to Right: Isachsen and Hassel expedition members of Sverdrup expedition. Thorleifsson and Branson expedition members of Global Warming 101 Expedition 2008.

 

Norwegian Translation:

Paa vei mot Aurlands Fjorden!
5 Mai 2008, Dag 37 paa tur.
Posisjon: N 80 11 W 096 39
Munningen av Li Fjord og Sverdrup ekspedisjonens uversleir naa omdopt til Bad Weather Cape.
Temperatur Estimat: -20 grader, Sol og Liten Kuling fra Nordvest.

De siste dagene har vi gjort det bra. Selv om isforholdene har vart toffe har vi naa lette sleder og det motiverer hundene. I dag 5 mai besluttet vi at vi fortsetter rundt kysten av Axel Heiberg. Det er ganske artig aa ta denne beslutnigen samme dag som Otto Sverdrups ekspedisjon I 1899 paa 80 grader og 51 minutter bestemte seg for aa snu etter at de hadde bygget en varde, sluttvarden, med kart og resebeskrivelse fra deres tur 111 aar siden. Vi skal gjore et forsok paa aa finne varden selv om det nok ikke blir lett. Vi reiser naa med Polhavet rett vest og nord av oss. Den gamle isen som vi naa reiser paa er ikke saa gammel. Vi kaller den gammel naar den er mer enn ett aar. Den beste isen aa reise paa er ny og flat is. Altsaa is fra I vinter som enna ikke har sprukket eller vart utsatt for mye press. Etter det liker vi den eldre isen som er stabil. Selv om denne ofte er utfordrende ligger det som regel en del sne som dekker over og runder av de verste isformasjonene. Langs land finnes det som vi kaller isfoten. Dette er landfast is som ligger lenge og som som regel er god aa kjore hunder paa. Problemet er jo at om man folger land saa har man ofte ikke den mest. Effektive kursen. De siste ukene har vi reist nesten som en seilbaat gjor I motvind. Det vil si kryssing. Viskal nord men I den vanskelige isen er det lettest aa folge sne driften I isen som gaar I nordvestlig retning. Naar Vi saa faar korte perioder med flat is passer vi paa aa kompensere mot oest. En bonus med gammel is er at det overste isslaget gir meget godt ferskvann. Man slipper det noe brakke vannet man faar naar man smelter sno paa ny is.

Alt vel,
Masse hilsner fra

Tobias

 

This dispatch was created and posted using Dispatch 1.0 – an expedition dispatch software developed by Climate Generation and Global Warming 101 Expeditions.

Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Published in: