Norwegian Bay

norwegianbayDistance Traveled: 17 mi/ 26 km
Temperature, -13 °F/ -25 °C
Position: N 76, 34, W 093, 15

Good weather today as we travelled through Arthur Pass on Devon Island that connects us to Norwegian Bay. Tomorrow we hope to make a good distance into Norwegian Bay proper. Norwegian Bay has its name from Norwegian Explorer Otto Sverdrup who, between 1898 and 1902, discovered and mapped the whole area we now call the Sverdrup Islands. In addition Sverdrup and his young crew mapped most of the western part of Ellesmere Island. This explains all the Norwegian place names in this region of the high arctic.It is fantastic to enter this area with dog teams traveling in the same way as Sverdrup did 110 years ago. It is also interesting to think about that we Europeans or Americans have only known about this part of the world since 1902. We saw polar bear tracks today too, but we are now pretty sure that we are in an area with less bears. We will therefore all sleep better tonight than previous nights. We are all healthy but a little tired. The expedition is starting to make an impact on our bodies.

All my best to eveyone,

Toby Thorleifsson

 

Norwegian Translation:

Distanse Reist: 17 mi/ 26 km
Temperature: -13 °F/ -25 °C
Posisjon: N 76 34, W 093 15.

Vi har entret Otto Sverdrups Rike!

Vi reiste I dag gjennom Arthur Pass som forte oss over Devon Island og ut til enden av Arthur Fiord og Norwegian Bay. Vi ha naa entret arbeidsfeltet til den Andre Fram Ekspedisjon som I aarene mellom 1898 og 1902 oppdaget og kartla vestkysten av Ellesmere og de oyene vi I dag kaller Sverdrup oyene. Det er stort aa naa se utover Norwegian Bay aa vite at man kom hit med hundespann. Samme transport middel som Sverdrup brukte paa sine vaar og sommer turer I omraadet. Sverdrup brukte kun fem hunder per spann til forsjell fra vaare ti. Den gang reiste de lettere og levet av landet samtidig som depoter ble lagt ut for de lengre turene. Den Andre Fram Ferd spiste opp 25 prosent av det totale norske forsknings budsjett hvert aar ekspedisjonen var ute. Det var mao et kjempe prosjekt og et loft for Norge. Naa er vi ikke lenger her for aa finne nytt land men for aa verne denne fantastiske arktiske naturen som barer norske stedsnavn. Her har vi et spesielt ansvar tattvaar historiske tilknytning til de arktiske strok I betrakning.

Alt er vel med oss. Litt sliten er jeg men jeg gleder meg til aa serre kursen mot Amund Ringnes oy.

Masse hilner fra Tobias

 


This dispatch was created and posted using Dispatch 1.0 – an expedition dispatch software developed by The Will Steger Foundation and Global Warming 101 Expeditions.

Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Published in: